[color=red]GRAD DANA – Konjic 2.dio[/color]

Prvi pisani dokument u kome se spominje naselje na tlu današnjeg Konjica potiče iz 1356. godine. Naselje je na desnoj strani Neretve i nosi njen naziv. Nosiće ga gotovo do kraja turskog perioda. A 16. juna 1382 godine, tako stoji u arhivu grada Dubrovnika, jedna trgovačka karavana je išla preko Konjica u Dubrovnik. Eto prvog pomena Konjica! Poslije se spominje i Biograd, srednjovijekovni grad, smješten na zapadnoj strani današnjeg Konjica. Dočekao je Turke koji su dugo za Konjic upotrebljavali toponime Belgradžik i Neretva.
U petnaestom stoljeću Konjic je jedan od najvećih centara bosanske crkve. Otuda današnjih 125 lokaliteta na kojima se nalaze nekropole stećaka, srednjovijekovnih nadgrobnih spomenika, građenih od kamena. Sa Turcima i novom vjerom – Islamom, na kojeg mnogi pređoše, dođe u ovaj kraj i posve novi način života. Malo poređenja: Biograd je 1477. godine imao samo 13 domaćinstava (Mostar je tada imao 18), a stotinjak godina kasnije – tačnije, u vremenu od 1600. do 1624. Konjic je imao oko 600 kuća. Godine 1682. nad Neretvom se izvinu kameni most, rijedak primjer klasične turske mostogradnje. Ako je išta u istoriji simboliziralo ovaj grad, to je, bez sumnje, bio taj most kojeg su 3. marta 1945. godine, na oslobođenje grada, njemački fašisti, pri povlačenju, digli u zrak. Sa Austro-Ugarskom Konjic je upoznao željeznicu, katastarske čestice, disciplinirano činovništvo, kuglof i neke nove stanovnike sa čudnim stranim akcentom koji će se izgubiti tek u govoru prvih potomaka pridošlica iz Česke, iz Tirola, iz Poljske.

6 komentara

  1. U literaturi i narodnom kazivanju Idbar je poznat pod nazivima: Dbar, Udbar, Idbar, a iz milja su ga zvali i Dobri Do, Idbarska Vala, Duga Uvala ili jednostavno Vala.

    Poznato je da su mu ime Idbar dali Turci jer im je zbog dva poćetna suglasnika bilo nezgodno izgovarati Dbar.

    Što se tiče porijekla naziva Idbar,u knjizi „Hercegovina“-dr. Jevte Dedijera ime je smješteno u ona mjesta čije porijeklo naziva nije poznato.

    Prvi pisani dokumenat koji govori o Idbru jeste pismo kralja Stjepana Ostoje upučeno Dubrovčanima 8.aprila 1411.godine, pisano u Dbri na Neretvi.

    Postoje još dokumenti iz 1437,godine,1444,g 1448,g 1454,g 1469,g itd.Idbar se u ovom periodu spominje i tretira kao srednjevjekovni grad Dbar.Pored Dbra,na prostoru koji pripada Idbru,iz ovog perioda spominje se i grad Borovac,koji je imao najveći strateški značaj od svih gradova na lijevoj obali Neretve,koji su se nalazili na prostoru danačnje Konjičke Opštine.

Komentariši