beats by dre cheap

[color=blue]FOTO DANA - BH Jezera - Bardača [/color]

Jezero Bardača

Ciprinidni ribnjak Bardača, kod Srpca nalazi se oko 30 km sjeverno od Banja Luke. Ukupna proizvodna površina ribnjaka iznosi 658 ha. Vodosnabdijevanje ribnjaka najvećim dijelom obavlja se iz Rijeke Matura, ali su u hidrološkom smislu značajne i pritoke Stublaja i Brzaja koje raspolažu sa manjom količinom vode. Prema podacima iz investicionog programa ribnjaka vidi se da je šire hidrografsko područje locirano na nepropusnoj podlozi, što odgovara konceptu izgradnje ribnjaka na sličnim lokalitetima.

Bosna i Hercegovina
http://bosnaihercegovina.blogger.ba
12/12/2007 21:46