beats by dre cheap

[color=blue]FOTO DANA - BH Jezera - Jezero Krenica [/color]

Jezero Krenica

Jezero Krenica nalazi se na Drinovačkom polju, kružnog je oblika promjera 60m. Kako tvrde mještani, duboko je oko 40-ak metara i nikad ne presušuje. Pune ga podzemni izvori iako ga okružuju oranice i livade s istočne strane a hrastova šuma sa zapadne.
O nastanku ovog jezera postoji Legenda o bogatom Gavanu.

Gavanova kuća je bila na mjestu današnje Krenice. Sv. Petar je pozdravio oholu Gavanovu ženu riječima «Bog ti dao, bi li mi dala komadić kruha da pojedem», a ona « Što će meni Bog tvoj dok je meni živ Gavan moj». Iz tog sukoba nastao strašan zemljotres i tamo gdje su stajali dvori posta jezero. Gavanica bježi s dvoje djece; muškim i ženskim, prema brdu a voda za njom.
Tek kad baci muško dijete spasi se a na mjestu gdje je dječak bačen posta ponor! Otvori se i kanal (Matica-riječica koja ponire u blizini Krenice) do ponora kuda je žena bježala s djecom. Gdje god je Gavan imao dvore postaše jezera, pa tako Crveno i Modro jezero u Imotskom.

Bosna i Hercegovina
http://bosnaihercegovina.blogger.ba
14/11/2007 16:06